Im więcej wiesz, tym lepiej się leczysz

Kto to jest

Koordynator Medyczny?
Koordynator Medyczny nie jest lekarzem, dlatego sam nie udziela konsultacji medycznych i sam nie świadczy usług medycznych. Dysponuje za to wiedzą, doświadczeniem i kontaktami międzynarodowymi, dzięki czemu pacjent ma szansę zwiększyć efektywność swojego leczenia. Koordynator Medyczny zajmuje się organizacją dostępu do specjalistycznych usług medycznych w kraju i za granicą. Koordynuje te usługi dla pacjenta, aby szybko i sprawnie potwierdzić najlepszy plan leczenia i gdy potrzeba, pomaga w zorganizowaniu leczenia za granicą. Koordynator Medyczny reprezentuje i realizuje interes pacjenta, ponieważ to pacjent jest jego pracodawcą.

wiedza

doświadczenie

międzynarodowe
kontakty

Korzyści z usług

Koordynatora Medycznego

Większa kontrola i możliwość wpływu na proces leczenia
Niezależne i wiarygodne potwierdzenie diagnozy i planu leczenia u lekarzy za granicą
Łatwiejszy dostęp i koordynacja rozproszonych usług medycznych w kraju i za granicą
Szansa dla pacjentów, którzy wyczerpali możliwości stosowanej w ich kraju terapii.

Wiedza pozwalająca podejmować dobre decyzje i unikać błędów w trakcie leczenia

Szansa znalezienia i zastosowania bardziej zaawansowanej terapii

Szansa dla pacjentów onkologicznych na uzupełnienie wiedzy o adekwatnych badaniach klinicznych.

Komfort psychiczny dla rodziny i bliskich pacjenta

Polityka prywatności

30 maja 2018

Polityka Prywatności z dnia 25 maja 2018

Czytaj więcej

Masz pytania? Napisz!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bożenę Dzieżyc prowadzącą działalność pod firmą Bożena Dzieżyc Koordynator Medyczny lub jej pracownika, w celu umożliwienia realizacji kontaktu drogą elektroniczną, przekazania informacji marketingowej oraz podjęcia bezpośredniego kontaktu w celu przedstawienia oferty handlowej. Administratorem Danych Osobowych jest Bożena Dzieżyc Koordynator Medyczny, prowadząca działalność gospodarczą pod adresem ul. Rokitniańska 9, 31-409 Kraków, NIP 676-101-07-07, REGON 350434693. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). Jestem świadomy(a) przysługującego mi prawa dostępu do treści moich danych, możliwości ich poprawiania oraz tego, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych.