CERTYFIKAT VIP

Aby zrealizować usługę potwierdzoną certyfikatem VIP, skontaktuj się pod wskazanym adresem e-mail: info@medicoord.com

DEFINICJA DRUGIEJ OPINII MEDYCZNEJ

Druga Opinia Medyczna (Second Medical Opinion) to rekomendowana pacjentom onkologicznym procedura dodatkowej specjalistycznej konsultacji lekarskiej. Powinna ona dostarczyć pacjentowi kluczowych informacji, które pomogą ustalić lub potwierdzić najlepszy w jego sytuacji plan leczenia raka. Dlatego Druga Opinia Medyczna powinna cechować się niezależnością i wiarygodnością źródła jej pochodzenia. Rola Koordynatora Medycznego polega tutaj na umożliwieniu pacjentowi szybkiego i efektywnego uzyskania niezbędnej wiedzy, w celu uzyskania maksymalnej pewności przy organizacji najskuteczniejszego leczenia.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI OKREŚLAJĄCE USŁUGĘ W STANDARDZIE VIP

W ramach realizacji Drugiej Opinii Medycznej w standardzie VIP, udzielanej przez placówkę medyczną za granicą, pacjentowi przysługują niżej opisane korzyści:
  1. Koordynator Medyczny nie pobiera wynagrodzenia za asystę w trakcie zdalnej konsultacji medycznej. Przy konsultacji medycznej udzielanej zdalnie poprzez jeden z komunikatorów internetowych (np. Skype), pracownik Koordynatora Medycznego zapewni pacjentowi swoją asystę w trakcie tej konsultacji. Ułatwi on nawiązanie zdalnego połączenia obejmującego wszystkich uczestników konsultacji i będzie wspomagał pacjenta przy prowadzeniu rozmowy w języku angielskim.
  2. Koordynator Medyczny nie pobiera wynagrodzenia za delegację zagraniczną. Pacjent opłaca wyłącznie koszty podróży pracownika Koordynatora Medycznego. Przy konsultacji medycznej udzielanej w formie osobistej wizyty pacjenta w placówce medycznej za granicą, pracownik Koordynatora Medycznego zapewni pacjentowi osobistą asystę. Wprowadzi pacjenta do siedziby placówki medycznej. Zapewni wsparcie podczas rejestracji i dopełnienia procedur administracyjnych na miejscu po przybyciu pacjenta do placówki medycznej. Na wniosek pacjenta weźmie osobisty udział w umówionej wizycie. Będzie wspomagał pacjenta przy prowadzeniu rozmowy w języku angielskim.