ONKOLOGIA

wiedza to podstawa organizacji dobrego leczenia

Obecnie dokonuje się szybki postęp w dziedzinie wiedzy o biologii nowotworów. Lekarze coraz lepiej poznają procesy nowotworowe na poziomie molekularnym. Wprowadzane są coraz bardziej zaawansowane terapie onkologiczne. Powstają nowe leki. Dostępne są coraz bardziej zaawansowane badania diagnostyczne. Aktualizowane są procedury postępowania klinicznego. Dlatego potwierdzenie najlepszego dostępnego planu leczenia, w przypadku określonego typu nowotworu, to coraz bardziej złożony proces. Rolą Koordynatora Medycznego jest ułatwienie i przyspieszenie procesu uzyskania przez pacjenta kluczowych informacji na temat najlepszego planu leczenia.

Wiedza z perspektywy pacjenta.

Osoby dopiero zdiagnozowane z nowotworem oraz pacjenci będący w trakcie leczenia, oczekują wiedzy praktycznej, czyli jak sprawnie zapewnić dla siebie najlepsze leczenie. Wiedza, jak ukierunkować nowoczesne leczenie, potrzebna jest każdemu choremu, na każdym etapie leczenia onkologicznego. Po diagnozie nowotworu pozwoli ustalić najlepszy plan leczenia. W toku prowadzonego leczenia, pozwoli podejmować decyzje i unikać błędów. W przypadku komplikacji leczenia, da szansę na znalezienie jakiegoś rozwiązania. Można samodzielnie zdobywać tę wiedzę ale wymaga to zaangażowania i czasu. Pozostaje jeszcze kwestia samodzielnej organizacji potrzebnych ale rozproszonych usług specjalistycznych. Cały ten proces można uprościć i przyspieszyć korzystając z wiedzy, doświadczenia i wsparcia Koordynatora Medycznego. Ponieważ Koordynator Medyczny pomaga pacjentom z różnymi typami nowotworów, w różnym stadium zaawansowania i na różnym etapie prowadzonego leczenia, dysponuje sprawdzonymi procedurami postępowania i kontaktami do specjalistów w kraju i za granicą.

Wiedza z perspektywy rodziny i bliskich pacjenta.

Jesteśmy przygotowani, aby dostarczyć potrzebną wiedzę rodzinie i bliskim osoby chorej na raka. Choroba nowotworowa, w sensie społecznym i emocjonalnym, jest wyzwaniem dla najbliższego otoczenia osoby chorej. Diagnoza raka często demobilizuje i „podcina skrzydła” osobie chorej. Często zdarza się też, że pacjent onkologiczny będący w procesie leczenia, nie ma po prostu siły i zdrowia, aby wykazywać się samodzielną aktywnością. Dlatego to naturalne, że w proces wyszukiwania i organizowania najlepszego dostępnego leczenia, angażują się członkowie rodziny chorego oraz inne osoby bliskie. Wiedzą oni, że dostęp do aktualnej, wiarygodnej i pewnej informacji jest warunkiem potwierdzenia najskuteczniejszego planu działania. Wsparciem w tej sytuacji może być skorzystanie z usług Koordynatora Medycznego. W ten sposób bliscy chorego mogą szybko, skutecznie i aktywnie włączyć się w proces organizacji najlepszego dostępnego leczenia, także za granicom.

czytaj więcej

Druga Opinia Medyczna

Badania genetyczne raka

Organizacja systemu leczenia